Gdzie przemysł spotyka się z przyrodą

01:28

Bytomski Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Żabie Doły” - jeden z najlepszych przykładów koegzystencji przemysłu z dziką przyrodą. Powstały w wyniku działalności górniczej i hutniczej obszar poprzemysłowych nieużytków, dziś jest jednym z najcenniejszych przyrodniczo, zamieszkiwany przez rzadkie okazy ptaków i roślin.
fot. Kaja Cyfka

You Might Also Like

0 komentarze