Fotografia industrialna i dziedzictwo kulturowe Śląska.


Wieża Szybu Wschodniego II (dawnej kopalni Kleofas) w Katowicach, podczas malowania.fot. Kaja Cyfka, wrzesień 2016

Ta XIX wieczna osada robotnicza powstała dla pracowników nieistniejącej już kopalni "Alfred". 
W 1978 zabudowa przy placu Alfreda 1−13, wpisana została do rejestru zabytków. Są wśród nich budynek nadszybia, maszyny wyciągowej, cechowni, kuźni, kotłowni, łaźni, administracji, wagi, a nawet położone na zachód pozostałości hałd przemysłowych.
Obecnie zabudowania przekształcone w mieszkania są w fatalnym stanie, a cała kolonia wygląda na niemal opustoszałą i tylko częściowo zamieszkaną. Pod koniec 2015 roku kilka budynków zostało przekazanych mysłowickiej fundacji Pomocy Dzieciom i Seniorom "Wioska Serc im. Jana Pawła II", a w przyszłości ma ponoć zostać zrewitalizowana.

fot. Kaja Cyfka 2016


Bytom, koksownia Bobrek, 2013

fot. Kaja Cyfka

Elektrownia piętrząca się nad taflą zalewu rybnickiego niczym płynący po jeziorze ogromny statek :)


fot. Kaja Świętochowska

fot. Kaja Świętochowska
Wieża ciśnień dawnej huty Królewskiej (Kościuszko) w Chorzowie

by Kaja Świętochowska
author
O Ciup!
Miejsca w których zatrzymała się historia, a czas płynie dalej. Śladami upadłych potęg przemysłu, obiektów i miejsc zapomnianych, ukrytych i niedostępnych.
Autor: Kaja Cyfka